LEGER

HELSESEKRETÆRER

METTE

WENCHE

INGRID

SIGRID

HEGE

NASHMIN

CECILIE SMITH

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin

TRULS H. HELLVIK OLSEN

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin

KRISTIN BROCH-DUE

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin

INGAR BAREID

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin

BERNT CHRISTIAN HELLERUD

Fastlege
Spesialist i allmennmedisin
PhD

GUDMUND NODDELAND MYHREN

Allmennlege i spesialisering
Godkjent sjømanns- og petroleumslege

NINA BROCHMANN

Lege i spesialisering 1 (turnuslege)