Søk
  • Haganlegene

Influensavaksine 2021

Vi er nå i gang med årets influensavaksinering. Vi setter fortløpende opp egne timer til vaksinering på ettermiddagene fremover.Ta kontakt med oss helst ved å sende en henvendelse som E-kontakt på https://www.helsenorge.no/ dersom du ønsker vaksine så setter vi deg opp på en vaksinasjonstime. Evnt kan du ringe og bestille slik time. Pasienter som er på vanlig legetime av annen årsak kan gjerne få satt influensavaksine ifbm denne timen men dersom du bare skal ha influensavaksine og ikke har andre behov skal du ikke bestille vanlig legetime for dette. Pasienter i risikogrupper definert av FHI (se link under) får selve vaksinen gratis og betaler egenandel kr. 50 for å få vaksinen satt hos oss. Frikort dekker denne egenandelen slik at pasienter med frikort betaler ingenting. Pasienter som ikke er i de definerte risikogruppene anbefales også å få influensavaksine og kan gjerne få satt den hos oss men må da bekoste vaksinen og det å få satt den selv. Vaksinene vi har fått tildelt er tiltenkt pasienter i risikogruppe. Ønsker du vaksine uten å være i riskogruppe må du derfor be oss lage resept på vaksinen og hente denne ut på apoteket, og evnt samtidig få en time for å få satt den hos oss. Prisen for å få satt vaksinen hos oss er kr 200 hvis du ikke er i risikogruppe.

Nærmere informasjon fra FHI om risikogrupper som får dekket influensavaksine:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/


229 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle