Søk
  • Bernt Christian Hellerud

Influensavaksinering 2020

Det er sjelden influensaen kommer før juletider, så vi har litt tid på oss til å få vaksinert. Vi prioriterer å vaksinere pasienter i risikogruppene i oktober og november, og vil åpne opp for andre grupper fra 01.12. så sant det er mer vaksine tilgjengelig. De pasienter som av andre årsaker skal til konsultasjon etter at vaksinen er kommet vil få vaksine ifbm denne konsultasjonen. Annen vaksinering vil foregå på ettermiddagstid slik at smittevernregler kan følges ettersom det vil bli for mange pasienter på venterommet hvis vi skal vaksinere i ordinær åpningstid.


For bestilling av time til vaksinering ønsker vi helst at du sender forespørsel via helsenorge.no og vi vil da gi tilbakemelding om når du får time. De som ikke er på helsenorge.no kan ringe og få time. Hvis mulig ønsker vi i så fall at du unngår å ringe om morgenen, ettersom det da ofte er mest travelt på telefonen.


Risikogrupper som prioriteres for vaksine jfr. retningslinjer fra FHI:

- Alder over 65 år

- Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.

- Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell


Ved oppmøte for vaksinering ønsker vi at du har på munnbind og du kan ikke komme hvis du har luftveissymptomer
169 visninger