top of page
Doctor med datamaskin

Videokonsultasjon

Haganlegene tilbyr videokonsultasjon for enkle problemstillinger. I disse dager ønsker vi i størst mulig grad å benytte videokonsultasjon for alle pasienter med luftveissymptomer og for problemstillinger knyttet til korona.

Vi benytter en sikker og godkjent løsning fra Confrere. Dette ivaretar deg som pasient. Du trenger bare en mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin med kamera for å bruke tjenesten. Det er ikke nødvendig med noen app eller programvare.

Videokonsultasjon kan avtales på forhånd:

  • Ved å bestille time via helsenorge.no som merkes "video"

  • Ved å ringe kontoret og avtale videotime

Vi tilbyr også "drop-in" videokonsultasjon innenfor bestemte tidspunkt. Aktuelle tidspunkt er angitt for den enkelte lege i Confrere (trykk på knappen under for å gå til Confrere).

Hvis videokonsultasjon er avtalt på forhånd, må du ha telefonen klar på avtalt tidspunkt. Du vil motta en SMS med en lenke du kan klikke på for å starte konsultasjonen.

Hvis du ønsker "drop-in" videokonsultasjon går du inn på Confrere ved å klikke på knappen under. Vi besvarer "drop-in"-henvendelser fortløpende så snart vi kan.

Taksten for videokonsultasjon er den samme som for vanlige konsultasjoner.

bottom of page